Dolomity 🔗

Warto by się kiedyś tam wybrać

Mam dla pana złą i dobrą wiadomość 🔗 Małe przemeblowanie Gratulacje!