Zdjęcia z Polski na stronie Wired 🔗

Fotografie Kacpra Kowalskiego znałem już wcześniej, ale cieszę się, że są doceniane również za granicą.

Wow, smolot z rakietowym wspomaganiem startu Dlaczego "grypa"? 🔗 A tak działają gaśnice w Kennedy Space Center 🔗