Zdjęcia z Polski na stronie Wired 🔗

Fotografie Kacpra Kowalskiego znałem już wcześniej, ale cieszę się, że są doceniane również za granicą.

Mąż przy porodzie 🔗 Blondynka i pieluchy 🔗 Dlaczego przy starcie i lądowaniu są takie a nie inne procedury