Mozilla skończyła 20 lat 🔗

Minęło już 20 lat odkąd kod Netscape Navigator został uwolniony. Później powstał Firefox i Thunderbird.

Mozilla skończyła 20 lat 🔗 Zdjęcia z Polski na stronie Wired 🔗 Mąż przy porodzie 🔗