Mozilla skończyła 20 lat 🔗

Minęło już 20 lat odkąd kod Netscape Navigator został uwolniony. Później powstał Firefox i Thunderbird.

Dokąd niesiecie tę dynię? Jak działa łódź podwodna? 🔗 1,9 s do setki 🔗