Mozilla skończyła 20 lat 🔗

Minęło już 20 lat odkąd kod Netscape Navigator został uwolniony. Później powstał Firefox i Thunderbird.

Blondynka i pieluchy 🔗 Westerplatte w świecie równoległym Cwany lisek 🔗