W Kalifornii wszystko powoduje raka 🔗

Przepisy obowiązujące w Kalifornii zobowiązują producentów do umieszczania etykiet informujących, że dany produkt powoduje raka. Okazuje się, że na liście jest prawie wszystko od kawy po pył drzewny.

Jaki będzie tego efekt? Prawdopodobnie już niedługo nikt nie będzie zwracał uwagi na te ostrzeżenia.

Policjanci-dealerzy narkotyków zastawili pułapkę na policjantów-kupców narkotyków Do sypialni wpada mąż 🔗 Czym był Hovertrain? 🔗