W średniowieczu mnisi słyszeli o słoniach, ale nigdy ich nie widzieli 🔗

Więc musieli puścić wodze fantazji.

Rezonans magenetyczny w ruchu 🔗 Mąż pyta żonę: Obraziłaś się? 🔗 Takie widoki mają astronauci 🔗