W średniowieczu mnisi słyszeli o słoniach, ale nigdy ich nie widzieli 🔗

Więc musieli puścić wodze fantazji.

Westerplatte w świecie równoległym Wygląda to nieziemsko Test inteligencji i blondynki 🔗