Tak wyglądał Nowy Jork w 1911 roku 🔗

Oczywiście, dźwięk został dodany niedawno.

A tak działają gaśnice w Kennedy Space Center 🔗 Naga dziewczyna w stawie 🔗 Mąż przy porodzie 🔗